تبلیغات با ایمیل، نوعی از تبلیغات متداول در دنیای ارتباطات امروزی است. امروزه ایمیل به عنوان یک وسیله ارتباطی قوی و بسیار کم هزینه برای تمام کاربران اینترنت می باشد. افزایش روزافزون کاربران ایمیل، باعث افزایش تبلیغات ایمیلی توسط شرکت ها شده است. تبلیغات ایمیلی در قالب یک ایمیل تبلیغاتی با محتوای لوگو و محصولات و متن شرکت تبلیغ دهنده برای طیف وسیعی از کاربران ایمیل ارسال می گردد. هزینه بسیار کم این نوع تبلیغات، عدم محدودیت در متن، عکس، تعداد ایمیل ارسالی به جذب هر چه بیشتر مخاطب و کلیک و تمایل به استفاده از محصول شرکت آگهی دهنده می کند.لیست قیمت نرم افزار ارسال ایمیل (ایمیل مارکتینگ)

بسته تعرفه امتحان کنید
0 تا 10000 مشترک 
ایمیل نامحدود
99$ سالیانه رایگان امتحان کنید
پیشنهاد ویژه- 10001 تا 20000 مشترک
ایمیل نامحدود
198$ سالیانه رایگان امتحان کنید
20001 تا 30000مشترک
ایمیل نامحدود
297$ سالیانه رایگان امتحان کنید
30001 تا 40000 مشترک
ایمیل نامحدود
396$ سالیانه رایگان امتحان کنید
40001 تا 50000 مشترک
ایمیل نامحدود
495$ سالیانه رایگان امتحان کنید
نمونه تبلیغ ارسال شده توسط ایمیل


آگهی پذیر

قبلی بعدی

آگهی دهنده

تماس با ما